formalności

Co trzeba zrobić, gdy już zakończymy budowę domu
Zanim rozpoczęliśmy budowę domu załatwialiśmy masę formalności i pozwoleń. Później nastał okres budowy, które za pewne trwał kilka lat. W końcu dotarliśmy do tak długo oczekiwanego zakończenia budowy domu. Już, już chcielibyśmy w nim zamieszkać, a tu jeszcze przed nami kilka spraw do załatwienia. Znowu czeka nas wizyta w kilku urzędach , oczywiście jeśli chcemy mieszkać legalnie. Musimy powiadomić urząd o zakończeniu budowy. Jest ono konieczne by legalnie zamieszkać w domu. Zawiadomienie o zakończeniu budowy musimy dostarczyć w terminie 14 dni od dnia jej ukończenia do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Do takiego zawiadomienia trzeba dostarczyć kilka niezbędnych dokumentów. Konieczny jest dokument zaświadczający wykonanie zgodnie z planem i przepisami prawa budowlanego. Kierownik musi także oświadczyć, że teren wokół budowy został uporządkowany. Dostarczyć trzeba także wszelkie protokoły z ewentualnych kontroli, które były przeprowadzane podczas budowy. Kolejnym dokumentem jest powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, jest ona wymagana razem z innymi dokumentami. Jeśli w trakcie budowy były przeprowadzane jakieś zmiany na planie trzeba dostarczyć kopie rysunków i naniesione na nich zmiany. To jeszcze nie koniec wymaganych dokumentów. Następnym wymaganym dokumentem jest potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy. Od niedawna wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. To już wszystkie potrzebne dokumenty, które należy dostarczyć do powiatowego inspektoratu. Jeśli w ciągu 21 dni urząd nie zgłosi sprzeciwu to możemy spokojnie wprowadzać się do wymarzonego domu. Nadzór budowlany ma także prawo skontrolować budynek ale tylko w terminie tych 21 dni od daty złożenia dokumentów do urzędu. Jeśli inspektor stwierdzi jakieś nieprawidłowości ma prawo nałożyć karę na właściciela w wysokości tysiąca złotych za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Na szczęście kontrola obowiązkowa nie dotyczy budynków mieszkalnych chyba że chcemy wprowadzić się do jeszcze niewykończonego budynku. Kiedy już mieszkamy we własnych czterech ścianach musimy pamiętać o złożeniu wniosku o nadanie numeru domu. Taki wniosek składa się w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta. Oczywiście w tych urzędach również wymagane jest wiele dodatkowych wniosków. Termin rozpatrzenia wniosku też może być różny w zależności od gminy. Ostatnią rzeczą, którą musimy załatwić jest wypełnienie wniosku o stałe zameldowanie. Obowiązek zameldowania się w miejscu zamieszkania nakłada na nas prawo. Wniosek taki składamy w urzędzie gminy i dołączamy do niego dowód osobisty, akt własności domu, zaświadczenie o wymeldowaniu z wcześniejszego miejsca zamieszkania, a także zaświadczenie z urzędu o braku przeciwwskazań do zamieszkania w domu. Jak widzimy, to że mamy już wybudowany i urządzony dom nie znaczy jeszcze, że możemy w nim zamieszkać. Potrzeba jeszcze wiele formalności aby móc legalnie zamieszkać we własnym domu. Ale jeśli i to przeżyjemy będziemy się mogli cieszyć długo wyczekiwanym mieszkaniem do końca życia. ...

Mapa